Forum

Proszę zajrzeć na forum MP4Tools, aby uzyskać pomoc, zadawać pytania czy dyskutować o programie.

Błędy i rozbudowa

Proszę użyć systemu zgłoszeń Sourceforge aby zgłosić błąd lub zaproponować nową funkcję (po angielsku).